Wettelijke vermeldingen

De toegang tot en het gebruik van deze site zijn onderworpen aan onderstaande voorwaarden. Door de Abrisud-site te bezoeken en te raadplegen, aanvaardt u deze voorwaarden zonder beperkingen of uitzonderingen.

Inhoud van de website:

Abrisud behoudt zich het recht voor om de inhoud van de site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Op dezelfde manier behoudt Abrisud zich het recht voor om functies van de site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te onderbreken en/of geheel of gedeeltelijk op te schorten. Abrisud zet zich permanent in om de kwaliteit van de informatie te controleren en de website up-to-date te houden. Er is echter geen enkele garantie betreffende de juistheid, de nauwkeurigheid, de update of de volledigheid van de online gezette informatie.

Intellectuele eigendom:

Alle beelden, informatie in de brede zin, merken, logo's en domeinnamen die op de site voorkomen, zijn eigendom van de firma Abrisud of maken het voorwerp uit van een gebruikstoestemming. Elke vorm van reproductie, wijziging, upload, onbruikbaarmaking, overdracht of gedeeltelijke en/of volledige distributie van een document of informatie die op de website voorkomt, is strikt verboden. Iedere overtreder stelt zich bloot aan gerechtelijke vervolging.

Links naar andere websites:

Abrisud oefent geen enkele controle uit op de inhoud en de werking van de gelinkte sites. Bijgevolg kunnen wij de kwaliteit en de nauwkeurigheid van de informatie die deze sites bevatten niet garanderen. Aldus zal ABRISUD niet verantwoordelijk kunnen gesteld worden als deze websites niet beschikbaar zijn en/of als de informatie die zij verspreiden verkeerd of onnauwkeurig is.

Informatica en Vrijheid - Bescherming van Persoonsgegevens:

Overeenkomstig de Franse wet nr. 2004-801 van 6 augustus 2004 betreffende de bescherming van fysieke personen bij de verwerking van persoonsgegevens, is deze website onderworpen aan een aangifte bij de CNIL (verklaring nr.). Abrisud verbindt zich ertoe om het vertrouwelijke karakter van de persoonlijke inlichtingen, die door de bezoekers van de website worden verstrekt, te eerbiedigen. De persoonlijke gegevens die u op deze website invoert, zijn strikt voorbehouden voor intern gebruik bij de firma Abrisud. Op eenvoudig verzoek op welk moment dan ook, zal Abrisud de verstrekte persoonsgegevens vernietigen of wijzigen.

Wettelijke vermeldingen:
 

ABRISUD BENELUX - E40 Trade Center - Leuvensesteenweg 46b - 1932   Sint Stevens Woluwe-Zaventem
Tel : 0800/022.2003
RCS 032000
NL 8199 02 445 B 01  
Directeur van uitgave:  Dirk-Jan Kempenaers
Webhosting: Société Choosit - 930 chemin des Mendrous - 34170 CASTELNAU LE LEZ - France

   -----------------------------------------------

ABRISUD SAS Onderneming met een kapitaal van € 200 000
APE code: 2511Z
Hoofdkantoor: 15 rue Louis Aygobère - ZI du Pont Peyrin – 32600 l'ISLE-JOURDAIN – Frankrijk
RCS Auch Nr. 397 909 938
Publicatiedirecteur: Fabien RIVALS (President-Directeur)
Redactiechef: Estelle CASTILLO (Verantw. Marketing & Communicatie)

 

Hosting

De hoster is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de site.

Deze site wordt gehost door:

OVH

2 rue Kellerman te ROUBAIX (59100) - FRANKRIJK

VERTROUWELIJKHEID VAN POST EN MAILS

Informatie over het verzenden van mails. Wij informeren u over het feit dat:

•          het geheim blijven van correspondentie via het internet niet gegarandeerd is;

•          de mails op digitale dragers worden bewaard zolang de groep ABRISUD deze nodig heeft om uw vragen te beantwoorden of in behandeling te nemen.

De bij personen verzamelde informatie via de formulieren op deze site wordt gebruikt om beter aan uw verwachtingen te voldoen.

De verzonden informatie is bestemd voor de groep ABRISUD die uw informatieverzoeken behandelt.

U heeft het volledige recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen, te verbeteren of te verwijderen. Om dit recht uit te kunnen oefenen, neemt u contact op met onze Functionaris voor Gegevensbescherming.

Par post aan:

ABRISUD

A l’attention du DPO
15 rue Louis Aygobère
ZA du Pont Peyrin
32600 L’ISLE JOURDAIN
FRANKRIJK

•          Per e-mail: dpoabrisud@abrisud.fr