Het garantie & onderhoudpack van Abrisud. « Maak u het leven gemaakelijk »

Gratis telefonische bijstand*

Telefoonnummer voorbehouden voor onze klanten met een garantie & onderhoud pack. Onbeperkte toegang tot onze dienst na verkoop, van maandag tot vrijdag van 10 tot 12u en van 13u tot 18u.
Het Abrisud team tot uw dienst.
 
In nauwe samenwerking met onze productieafdeling, helpen onze operators u verder bij het oplossen van eventuele problemen met uw overdekking.
 
Snel antwoord op uw vragen:
 
  • Niet contractueel document. Voor alle contractuele verbintenissen, verwijzen we naar de algemene verkoopsvoorwaarden en het Abrisud contract dat door beide partijen werd ondertekend.
  • Advies over het gebruik van uw overdekking en het courante onderhoud
  • Pre-diagnose, evaluatie van de werken: een adviseur organiseert het bezoek van ons serviceteam bij u thuis.
  • Opvolging van elke interventie: reparatie en jaarlijks bezoek.
  • Exclusief telecommunicatiekosten
     

Garantieuitbreiding voor abrisud zwembadoverdekkingen

Na de basisgarantie van één jaar, verbindt Abrisud zich ertoe deze garantie uit te breiden met 2 bijkomende jaren. Gedurende 3 jaar, bent u volledig verzekerd tegen eventuele functiegebreken als gevolg van een defect in het materiaal, de fabricatie of het ontwerp. Abrisud repareert 3 jaar gratis uw overdekking: alle kosten [onderdelen, arbeid en verplaatsing] vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van Abrisud.

 
 

Jaarlijks onderhoud van uw zwembadoverdekking

Elk jaar, gedurende 5 jaar, komt Abrisud gratis aan uw huis voor een onderhoudsbezoek. Dit bezoek zorgt voor een probleemloze werking van uw overdekking en vermijdt onaangename verrassingen bij de eerste zonnestralen, wanneer de drang om te zwemmen opkomt!
 
Tijdens dit jaarlijkse bezoek wordt uw overdekking grondig onderzocht, wat een veilig gebruik garandeert.